Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012


Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο
‘Λυχνοστάτης’

στη Χερσόνησο Ηρακλείου από τους μαθητές της Α΄ τάξης

Την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012 η Α΄ τάξη του σχολείου μας με τη συνοδεία των δασκάλων της  Γκούνα Αφροδίτη (Α΄1) και Κουνδουράκη Αναστασία (Α΄2) , επισκέφτηκε το λαογραφικό μουσείο «Λυχνοστάτης» στη Χερσόνησο Ηρακλείου.
Τα παιδιά παρακολούθησαν το πρόγραμμα με τίτλο: 
«Σε μια ρώγα από σταφύλι»
Το πρόγραμμα αυτό ήταν συναφές και εξυπηρετούσε ανάγκες του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης, που επεξεργαστήκαμε στην τάξη κατά τη διάρκεια του Α΄ τριμήνου, με τίτλo: «Το σταφύλι και τα προϊόντα του».
Η επίσκεψη είχε σαν στόχο να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το αμπέλι και τις  αμπελουργικές εργασίες, να γνωρίσουν τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας του, να παρακολουθήσουν τη διαδικασία παραγωγής του μούστου από το σταφύλι με βιωματικό τρόπο και τέλος να συνδέσουν το σταφύλι με τα προϊόντα του.
Ο υπεύθυνος του προγράμματος στο Μουσείο προσέγγισε με επιτυχία τα παιδιά και βοήθησε ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων. Η επίσκεψη έκλεισε με τη δραματοποίηση του  μύθου «Η αλεπού και τα σταφύλια».
Φεύγοντας πήραμε μαζί μας μούστο, τον οποίο αξιοποιήσαμε στο σχολείο μας.
Τα παιδιά χάρηκαν την επίσκεψη πραγματικά. Αποκόμισαν πολλές πληροφορίες και βίωσαν εμπειρίες του παρελθόντος.  

....στιγμές από τον όμορφη εμπειρία μας!