Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ουάσινγκτον, ΗΠΑ
National Museum of  Natural History from Smithsonian Institutution,

 


Το μουσείο στην οθόνη σας!!!  Σε τρία επίπεδα:  
  • ΙΣΟΓΕΙΟ - Ground floor
  • ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ - First floor
  • ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ - Second floorXειρισθείτε σωστά τα βέλη πλοήγησης. Ιδιαίτερα:

 1) για τη μετάβαση σε καθένα από τα τρία πιο πάνω επίπεδα (ορόφους του μουσείου) και   
2) για τη διαδοχική αλλαγή σκηνής/εικόνας με εκθέματα (προτελευταίο βέλος δεξιά) "next scene"