Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

13 Μαρτίου, 2013


Χ α ϊ κ ο ύ


από τους μαθητές του Γ1 τμήματος
Τα χαϊκού είναι μια μορφή ιαπωνικού ποιήματος.
Ένα χαϊκού έχει 17 συλλαβές και χωρίζεται σε τρεις στίχους.
Εμείς γράψαμε και ζωγραφίσαμε τα δικά μας χαϊκού.

                                                 Οι μαθητές του Γ1