Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013


Σταγόνες βροχής

Σταγόνες βροχής τραβηγμένες με ειδική κάμερα, αμέσως μετά τη βροχή. Θαύμα..............