Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013


Νοσταλγικός περίπατος


Η πόλη μας ....
Μια νοσταλγική περιήγηση στο Ηράκλειο του περασμένου αιώνα, για να θυμηθούν οι παλιοί και να γνωρίσουν οι νέοι.