Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

06 Μαρτίου, 2013


Αφίσες 
από τους μαθητές της Β' τάξης


Τις τελευταίες μέρες η Β΄ τάξη ασχολείται με τη γραφή κειμένων επικοινωνιακού χαρακτήρα, όπως αγγελίες, πινακίδες και αφίσες. 
Είναι μια ευχάριστη ασχολία για τα παιδιά, αφού συνδυάζει το λόγο με την εικόνα και συνδέεται με τις καθημερινές ανάγκες και δραστηριότητες.                                                                             Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε μερικές από τις αφίσες που έφτιαξαν τα παιδιά.