Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014


ΕΝΑ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 επισκέφθηκε το σχολείο μας το πρωτότυπο κινητό πλανητάριο Κρήτης, Starlab.
Τo STARLAB είναι ένα μικρό κινητό πλανητάριο το οποίο χρησιμοποιείται ως μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος και προσφέρει τις βασικές δυνατότητες ενός πλανητάριου σε ένα μικρό αριθμό ατόμων.
Με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, οι μαθητές μπορούν να έρθουν κοντά στο νυχτερινό ουρανό και να ανακαλύψουν τα μυστικά που κρύβει, να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος του σύμπαντος και τη μοναδικότητά του πλανήτη μας, να συνδέσουν την ελληνική μυθολογία με τους αστερισμούς .

Η Γ΄ τάξη παρακολούθησε το πρόγραμμα «Ελληνική Μυθολογία». Στη διάρκεια του προγράμματος προβλήθηκαν  45 αστερισμοί όπως περιγράφονται από την ελληνική μυθολογία πάνω σε ένα φόντο 3.000 αστέρων.
Τα παιδιά έτσι είχαν τη δυνατότητα να αντιληφθούν πως οι μύθοι και οι παραδόσεις μας επηρέαζαν πάντα τους ανθρώπους.  Οι άνθρωποι πάντα έδιναν ονόματα στ’ αστέρια, γιατί τ’ αστέρια ήταν οι οδηγοί τους στην καθημερινή ζωή τους. Οι άνθρωποι πάντα συμβουλεύονταν τ’ αστέρια, πάντα στρέφονταν σ’ αυτά, είτε ήταν γεωργοί, νομάδες, βοσκοί, ναυτικοί, είτε ιερείς, άρχοντες ή βασιλιάδες. Τους έδιναν έτσι ονόματα από τη μυθολογία και τους θρύλους τους και έρχονταν με κάποιο τρόπο κοντά στο απόλυτο χάος του σύμπαντος που τους περιέβαλε.

Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά σύνδεσαν την ουρανογραφία με την ελληνική μυθολογία, που διδάσκονται φέτος και έμαθαν με ποιο τρόπο οι παλαιότεροι χρησιμοποιούσαν τους αστερισμούς, για να προσανατολίζονται και να βρίσκουν το δρόμο τους .


Η Ε΄και η Στ΄τάξη παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Ηλιακό σύστημα και γαλαξίας».
Κατά τη διάρκειά του προβλήθηκαν:
·         έγχρωμες αναπαραστάσεις του Ήλιου και των κύριων ουράνιων σωμάτων του ηλιακού μας  συστήματος
·         πίνακες με βασικά στατιστικά στοιχεία
·          μία πλήρης έγχρωμη απεικόνιση του γαλαξία μας με τις σπείρες του και τις αποστάσεις μεταξύ των πλανητών.
Οι μαθητές συνειδητοποίησαν έτσι τις χαώδεις αποστάσεις μεταξύ των πλανητών και των αστέρων, το μεγαλείο του σύμπαντος και τη μοναδικότητα του πλανήτη μας με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων.