Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

19 Δεκεμβρίου, 2015

Χριστουγεννιάτικες Κάρτες από τους μαθητές της Ε΄και της Γ΄τάξης
Τις Χριστουγεννιάτικες ευχετήριες κάρτες τους κατασκεύασαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄και της Γ’ τάξης του σχολείου μας στο μάθημα της Πληροφορικής, χρησιμοποιώντας το LibreOffice Draw.

Χριστουγεννιάτικες Κάρτες Γ΄τάξηςΧριστουγεννιάτικες Κάρτες Ε1Χριστουγεννιάτικες Κάρτες Ε2