Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

20 Ιουνίου, 2019


1η Τοπική Μονάδα Υγείας Ηρακλείου

« Η ασφάλειά μου , δικαίωμά μου»

Κλιμάκιο της 1ης Τοπικής Μονάδας Υγείας Ηρακλείου επισκέφθηκε στο σχολείο μας και ενημέρωσε τους μαθητές όλων των τάξεων για τους κινδύνους που υπάρχουν στο περιβάλλον τους. Πρωταρχικός σκοπός της δράσης ήταν να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες τις απαραίτητες πληροφορίες και ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν μόνοι/ες τους συμπεριφορές ή χειρονομίες κακοποίησης/ή και σεξουαλικής παραβίασης . Κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρουσιάστηκαν στους μαθητές τρόποι αντίδρασης σε παρόμοιες καταστάσεις.