Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ
Στις 13/12/2019 οι μαθητές της Πέμπτης και Έκτης τάξης παρακολούθησαν μαθήματα πρώτων βοηθειών από τους υπεύθυνους διασώστες του ΕΚΑΒ.