Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018-2019


 Διευθυντής:       Σαϊτάκης Ιωάννης

Υποδιευθύντρια:
   Καφετζάκη Μπέττυ


Εκπαιδευτικοί

Α1 : Κουτσογιαννάκη Αθηνά      
Α2 :  Γκούνα Αφροδίτη  
Β1 :  Χναράκη Μαρία  
Β2 : Κουνδουράκη Αναστασία
Γ1 :  Νέστορα Ελένη
Γ2 :  Καφετζάκη Μπέττυ    
Δ1 :  Χατζή Ξανθή
Δ2 :  Μακρογιαννάκη Ελένη
Ε1 :  Αλεξάκη Αφροδίτη      
Ε2:   Σταυρουλιδάκη Αλεξάνδρα             
ΣΤ:   Συσμανίδη Ευαγγελία   
                          

Αγγλικά...........................     Χουλάκη Μαρία
                                        Μιχαήλ Παναγιώτα

Γυμναστική......................    Καλογεράκης Γιώργος
Πλαγιωτάκης Ιώαννης
    Κογκάκη Χρυσούλα

Πληροφορική...................  Μαρκουτσάκης Γιάννης  
Μουσική..........................    Φιωτάκη Ιωάννα
Θεατρική Αγωγή..............    Πασπαλάκη Ολυμπία
Εικαστικά.........................    Μπακιρτζή Σοφία
Γαλλικά............................    Μαρκουλάκη Ροδάνθη
Γερμανικά .......................    Ψυλλάκη Μαριάνθη

Τμήμα Ένταξης ...............    Τσερεβελάκη Μελπομένη
Παράλληλη Στήριξη .........    Φανουράκη Μαρίνα


Ολοήμερο

Υπεύθυνη Ολοημέρου: Μιχαλάκη Ανθούλα


Δευτέρα      : Σταυρουλιδάκη Αλεξάνδρα, Συσμανίδη Ευαγγελία

Τρίτη           :  Γκούνα Αφροδίτη, Ελένη Μακρογιαννάκη

Τετάρτη       :  Κουνδουράκη Αναστασία, Χναράκη Μαρία

Πέμπτη        :  Νέστορα Ελένη, Κουτσογιαννάκη Αθηνά

Παρασκευή :   Αλεξάκη Αφροδίτη, Χατζή Ξανθή


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
                                                         
ΤΜΗΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
Α1
Κουτσογιαννάκη Αθηνά

Α2
Γκούνα Αφροδίτη


Β1
 Χναράκη Μαρία


Β2
 Κουνδουράκη Αναστασία


Γ1
Νέστορα Ελένη


Γ2
 Καφετζάκη Μπέττυ


Δ1
Χατζή Ξανθή


Δ2
Μακρογιαννάκη Ελένη


Ε1
Αλεξάκη Αφροδίτη


Ε2
Σταυρουλιδάκη Αλεξάνδρα


ΣΤ
Συσμανίδη Ευαγγελία


Αγγλικά
Χουλάκη Μαρία


Αγγλικά
Μιχαήλ Παναγιώτα


Φυσική Αγωγή
Καλογεράκης Γιώργος


Πληροφορική
Μαρκουτσάκης Γιάννης

Τμήμα Ένταξης
Τσερεβελάκη Μελπομένη
Διδακτικό Προσωπικό προηγούμενων ετών:  εδώ