Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

29 Μαρτίου, 2013


ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ Ε΄ ΤΑΞΗ

Η φύση και οι άγραφοι νόμοι που τη διέπουν είχε εξιτάρει τη φαντασία και την περιέργεια πολλών ανθρώπων και κυρίως των διανοούμενων ανά τους αιώνες. Πάντα ήταν και συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η περαιτέρω κατανόηση των φαινομένων που συμβαίνουν στον κόσμο των Φυσικών Επιστημών, καθώς οι επιστήμονες προσπάθησαν και προσπαθούν ακόμα να εξηγήσουν και να αναλύσουν τα διάφορα φαινόμενα που επικρατούν στη φύση και που σχετίζονται άμεσα με τη ζωή του ανθρώπου.
Αυτά τα φαινόμενα καλούνται να κατανοήσουν οι μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού σχολείου μέσα από το βιβλίο «Ερευνώ και ανακαλύπτω το φυσικό κόσμο» και το οποίο αποτελεί μια πολύ σημαντική ενότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Πολύτιμος αρωγός και σύμβουλος σ’ αυτή την προσπάθεια των εκπαιδευτικών των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Σχολείου μας ήταν ο κ. Αντώνιος Μαργαρίτης, καθηγητής Χημείας στο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου, ο οποίος μετά από πρόσκληση μας ήρθε εδώ και μέσα από πειραματικές διαδικασίες ξενάγησε τους μαθητές στην ενότητα της «Θερμότητας» και τους συνάρπασε με τις γνώσεις και την αρτιότητα των πειραμάτων του.
Μετά από την οργανωμένη αυτή διαχείριση του εποπτικού υλικού, οι μαθητές αντιλήφθηκαν με απλό και κατανοητό τρόπο όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να εξοπλιστούν με βασικές και στέρεες γνώσεις γύρω από την ενότητα της «Θερμότητας».
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μαργαρίτη για την πολύτιμη βοήθειά του και ευελπιστούμε σε μια μελλοντική συνεργασία με το σχολείο μας.

Η δασκάλα της Ε΄ τάξης
Μαρκογιαννάκη Ελένη

φωτογραφικό υλικό στο βίντεο που ακολουθεί