Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

05 Μαρτίου, 2013


Σταγόνες βροχής

Σταγόνες βροχής τραβηγμένες με ειδική κάμερα, αμέσως μετά τη βροχή. Θαύμα..............