Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

02 Μαρτίου, 2013

Ζωγραφική χεριών

Hand Paints

 


Όχι... οι φωτογραφίες που ακολουθούν δεν απεικονίζουν κάποιο τροπικό ζώο ή πουλί. Είναι ζωγραφική χεριών και πρέπει να παρατηρήσετε πολύ καλά τις φωτογραφίες για να το καταλάβετε.

Οι φωτογραφίες είναι πραγματικά εντυπωσιακές!