Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

05 Μαρτίου, 2013


Πανοραμικές Φωτογραφίες

KANTE ΚΛΙΚ, ΠΑΙΞΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΑΚΙΑΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ!!!! ΜΟΝΑΔΙΚΟ Tour  Eiffel 
<http://photo.photojpl.com/tour/08toureiffel/08toureiffel.html

Montgolfière 
<http://photo.photojpl.com/tour/08ballon/08ballon.html

Cathédrale  Saint-François-Xavier,  Chicoutimi 
<http://photo.photojpl.com/tour/08chicoutimi/chicoutimi-cathedral.html

Une centrale du  Michigan 
<http://photo.photojpl.com/tour/michigan-central-station/michigan-central-hallway.html

Un incendie  majeur 
<http://photo.photojpl.com/tour/08feulachine/08feulachine.html

Notre Dame de Bon secours à  Montréal
<http://photo.photojpl.com/flash/08notredbs.html

Chapelle de la Maison  Mère-Mallet,  Québec
 <http://photo.photojpl.com/flash/08mallet.html

concert d'Oliver Jones, Juin  2009
 <http://photo.photojpl.com/tour/oliver-jones/astral-oliver-jones.html

Hôtel de Glace,  Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,  Québec
<http://photo.photojpl.com/tour/09hotelglace/09hotelglace.html

Palais des Congrès à  Montreal 
<http://photo.photojpl.com/tour/level5-couloir510-palais/palais-couloir-niveau5.html

Feux sur glace, Quais du  Vieux-Port de  Montréal 
<http://photo.photojpl.com/tour/08feuxsurglace/08feuxsurglace.html

Carnaval de  Québec
 <http://photo.photojpl.com/tour/09carnaval/09carnaval.html

Hotel Ruby Foo's -  Montreal 
<http://photo.photojpl.com/tour/08rubylobby/08rubylobby.html