20 Μαρτίου, 2015

Επίσκεψη της Δ' τάξης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΗ


Στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευέλικτης ζώνης, με θέμα το νερό, η Δ΄ τάξη του σχολείου μας, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 εκπαιδευτική εκδρομή, στις εγκαταστάσεις της Δημόσιας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ), που βρίσκονται στη Φοινικιά Ηρακλείου.

Οι μαθητές, αρχικά, ενημερώθηκαν για το έργο της Δημόσιας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ), στη συνέχεια, ξεναγήθηκαν στους χώρους της ΔΕΥΑΗ και είδαν από κοντά τη μονάδα εσχάρωσης και τις μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης. Διαπίστωσαν, μέσα από αυτήν την επίσκεψη, για άλλη μια φορά τη σπουδαιότητα και τη σημαντικότητα του νερού στη ζωή μας και αντιλήφθηκαν και τις δικιές τους υποχρεώσεις ως πολίτες αυτού του δήμου.Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κα Σηφακάκη Κρυσταλία για την αμεσότητα που είχε στην επικοινωνία με τους μαθητές μας και την προθυμία της να απαντήσει σε κάθε απορία αυτών.