Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

07 Μαΐου, 2015

διαδικασία εγγραφής στο Μουσικό & Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Ηρακλείου
 Αγαπητοί γονείς,
Καθώς τη φετινή σχολική χρονιά τα παιδιά σας ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στο Δημοτικό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα που έχουν να φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά στο Μουσικό ή Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της πόλης μας.

Α) Διαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α' τάξη των Μουσικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2015-2016.
Για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Γυμνάσια, για το σχολ. έτος 2015-2016, οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στo Μουσικό Γυμνάσιο Ηρακλείου στις Γούρνες Πεδιάδος, στο χώρο της πρώην Αμερικανικής Βάσης, κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως και 31 Μαΐου 2015 κατά τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 8:30-14:30 .
Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α' τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δεν στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε κλήρωση άλλου Πρότυπου ή Πειραματικού Γυμνασίου.
Στο Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολ. έτος 2014-2015 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό Δ/ντή και θα πραγματοποιηθούν από 17 έως 19 Ιουνίου 2015.
Ο αριθμός  των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Μουσικού  Γυμνασίου Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2015-16 εκτιμάται ότι θα είναι 72, με την προϋπόθεση να έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση.
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι υποψήφιοι μαθητές δε χρειάζεται να έχουν μουσικές γνώσεις. Εξετάζεται η ικανότητα μουσικής αντίληψης των μαθητών  από την Επιτροπή Επιλογής.
Την αίτηση συμμετοχής για τις εξετάσεις επιλογής θα τη βρείτε στο σχολείο μας αλλά και στην  ιστοσελίδα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου http://www.mousiko-sxoleio-irakleiou.com./ Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Μουσικό Γυμνάσιο Ηρακλείου (τηλ. 2810.761.696), εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Την Τρίτη 19 Μαΐου θα επισκεφθούν το σχολείο μας εκπρόσωποι του Μουσικού Σχολείου προκειμένου να ενημερώσουν τους μαθητές σχετικά με τη φοίτηση σε αυτό.

  Β) Διαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α' τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2015-2016.

Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων κατόπιν επιλογής. Τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια περιλαμβάνουν τις εξής κατευθύνσεις:
α. Εικαστικών Τεχνών
β. Θεάτρου-Κινηματογράφου
γ. Χορού
Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Ηρακλείου στις Γούρνες Πεδιάδος, στο χώρο της πρώην Αμερικανικής Βάσης κατά το χρονικό διάστημα 15 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου 2015. Στην περίπτωση κατά την οποία ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις, υποχρεούται να υποβάλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση χωριστά.
        Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 20 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης (τηλ. 2810.76.26.10), εργάσιμες μέρες και ώρες.
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε όποιο από τα παραπάνω Γυμνάσια επιθυμούν ή και στα δύο χωρίς να στερούνται το δικαίωμα αίτησης και στο Πειραματικό Γυμνάσιο. 
Η Διευθύντρια του Σχολείου

Χατζηγιαννάκη Αργυρώ