Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

29 Νοεμβρίου, 2015

Δημιουργία Κόμικ από τους μαθητές της
Β’ τάξης

Οι μαθητές της Β’ τάξης έφτιαξαν τις δικές τους ιστορίες κόμικ στο μάθημα της Πληροφορικής με τη βοήθεια του λογισμικού της Γλώσσας Γ’-Δ’ Δημοτικού. Απολαύστε τις ιστορίες τους!

Ιστορίες Κόμικ του Β1:


Ιστορίες Κόμικ του Β2: