Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

18 Δεκεμβρίου, 2015

Χριστουγεννιάτικες Ζωγραφιές από τους μαθητές της Α΄τάξης

Οι μαθητές της Α’ τάξης έφτιαξαν τις δικές τους Χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές στο μάθημα της Πληροφορικής με τη βοήθεια του λογισμικού Tuxpaint.
Ζωγραφιές του Α1:

Ζωγραφιές του Α2: