Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

18 Απριλίου, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ & ΑΦΙΣΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ 6ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Εκτός από το ψηφιακό βιβλίο με τίτλο: «Τροφοαινίγματα»,  οι μαθητές της Β’ τάξης έφτιαξαν προσκλήσεις για να προσκαλέσουν γονείς και εκπαιδευτικούς στην παρουσίαση και αφίσες για να ενημερώσουν τους υπόλοιπους μαθητές για το 6ο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, οι οποίες αναρτήθηκαν σε διάφορα σημεία του σχολείου μας.  Τα δημιουργήματα των παιδιών ήταν εξαιρετικά.