31 Μαΐου, 2016

Δημιουργία αφίσας για τη ρύπανση και τους τρόπους εξοικονόμησης του νερού
Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας το «ΝΕΡΟ», οι μαθητές της Δ’ τάξης, μέσα από την ιστοσελίδα www.postermywall.com, δημιούργησαν τις δικές τους αφίσες. Με τη βοήθεια της δασκάλας της Πληροφορικής και γεμάτα φαντασία, τα παιδιά έδωσαν τα δικά τους μηνύματα για τη ρύπανση των υδάτων, “δημιούργησαν” διάφορες εκδηλώσεις με σκοπό την αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης και έδωσαν οδηγίες για μεγαλύτερη οικονομία στο νερό.
Αφίσες μαθητών Δ1:Αφίσες μαθητών Δ2: