Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

13 Μαΐου, 2017

Διαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α' τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων κατόπιν επιλογής. Τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια περιλαμβάνουν τις εξής κατευθύνσεις:
α. Εικαστικών Τεχνών
β. Θεάτρου-Κινηματογράφου
γ. Χορού
Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Ηρακλείου στις Γούρνες Πεδιάδος, στο χώρο της πρώην Αμερικανικής Βάσης κατά το χρονικό διάστημα από 2 Μαΐου μέχρι την παραμονή διεξαγωγής των εξετάσεων (8.30 – 13.00).

Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις. Στην περίπτωση αυτή μόνο ο γονέας/κηδεμόνας με την Αστυνομική του Ταυτότητα, υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση.
Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής οφείλουν να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των
θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων. 
 Η διαδικασία επιλογής των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων θα διενεργηθεί το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου 2017 σε ημερομηνίες που θα οριστούν από τον Δ/ντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης.  O μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα και κατεύθυνση μπορεί να είναι έως και εικοσιπέντε (25).
Η συμμετοχή του μαθητή στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α΄ τάξη Καλλιτεχνικού Γυμνασίου δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοίτηση σε Μουσικό Σχολείο, σε Πρότυπο Σχολείο ή σε Πειραματικό Σχολείο. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Ηρακλείου (τηλ. 2810762610), εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η Διευθύντρια του Σχολείου
                                                                              Χατζηγιαννάκη Αργυρώ