Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

20 Ιουνίου, 2019


Κλιμάκιο του ΕΣΔΑΚ στο σχολείο μας
Με το άνοιγμα των σχολείων από τις διακοπές του Πάσχα, η «Πράσινη Ομάδα» του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης – Ε.Σ.Δ.Α.Κ.  επισκέφθηκε το σχολείο μας με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών – και μέσω αυτών, των γονιών – για τον σωστό τρόπο διαλογής στην πηγή, την αναγκαιότητα και τα οφέλη της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη γενικότερη φιλοσοφία και την αναγκαιότητα της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων, ενώ μέσα από γόνιμο διάλογο που ακολούθησε απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις των παιδιών.
.