17 Φεβρουαρίου, 2020


ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΚΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ  6ο     ΕΠΑΛ
Στις 12/11/2019 και στις 25/11/2019 οι μαθητές της  Έκτης τάξης παρακολούθησαν τη διεξαγωγή πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο 5ο   δημοτικό σχολείο και στο 6ο ΕΠΑΛ, αναφορικά με τη ‘’Θερμότητα’’. Μέσα από τα πειράματα οι μαθητές κατανόησαν με τον καλύτερο τρόπο την ύπαρξή της στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου.