29 Μαρτίου, 2020


Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αγαπητοί γονείς,

      Ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μπαίνουμε στην εφαρμογή της  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης .
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας - χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη.
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία  μπορεί να υλοποιηθεί είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά.
  • Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να συνδεθεί διαδικτυακά .
  • Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο).
Για τα Δημοτικά Σχολεία, στην παρούσα φάση, προτείνεται η ασύγχρονη διδασκαλία.

Στόχος μας είναι οι μαθητές μας να διατηρήσουν την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία . Περιλαμβάνει κυρίως την επανάληψη και την εμπέδωση γνώσεων, καθώς και άλλες δημιουργικές εργασίες .
Δεν περιλαμβάνει διδασκαλία  ύλης που δεν έχει ήδη διδαχθεί. 

           
Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στην πρόκληση αυτή. Οι  πλατφόρμες που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η e-class και η e-me. Θα σας σταλεί ηλεκτρονικά η διεύθυνση κάθε τμήματος. Σχετική ενημέρωση θα λάβετε  τις επόμενες  μέρες μέσω του mail.
 Σας ευχαριστήσουμε  πολύ για την άμεση ανταπόκριση και την υπομονή σας να αποκτήσετε κωδικούς στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ώστε να ξεκινήσει η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και παροτρύνουμε τους γονείς που δε το έχουν πράξει ακόμα να συνεχίσουν την προσπάθειά τους μιας και οι εγγραφές των μαθητών λήγουν τη Δευτέρα 30-3-2020.
                           
                                                            Καλή συνέχεια και δύναμη σε όλους!!!