Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

13 Απριλίου, 2020


 Σύνδεσμοι από μουσεία και άλλους φορείς με εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την ανάρτηση σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνδέσμων από μουσεία και άλλους φορείς, προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες, κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των σχολείων, να έρθουν σε επαφή και να αξιοποιήσουν διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α) Μουσείο Ακρόπολης – Εκπαιδευτικό Υλικό – Κεντρική Σελίδα

Διαδραστικά Παιχνίδια

https://www.theacropolismuseum.gr/peploforos/
http://www.acropolis-athena.gr/
http://www.parthenonfrieze.gr/#/home

Εκπαιδευτικό Αποθετήριο

Β) Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Γ) Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

Δ) Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Ε) Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία

ΣΤ) Φιλαναγνωσία