Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

28 Φεβρουαρίου, 2021


 

Α Ν Α Κ ΟΙ Ν Ω Σ Η

     Αγαπητοί  Γονείς , σας  κάνουμε γνωστά τα παρακάτω: 

 Οι  εγγραφές  στην  Πρώτη  (Α΄)  τάξη  σχολικού  έτους  2021-2022,  θα πραγματοποιηθούν  από 1 Μαρτίου  μέχρι  20  Μαρτίου  2021

Στην  Πρώτη  (Α΄) τάξη  εγγράφονται  οι  μαθητές που γεννήθηκαν από  1-1-2015  έως  31-12-2015 .

Ημέρες & Ώρες  Εγγραφών :  Καθημερινά   από 08:00  μέχρι  13:00  κατόπιν τηλεφωνικών ραντεβού  στο τηλέφωνο   ( 2810 236861)                                          

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας . Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  (Α.Δ.Υ.Μ.) . Μπορεί  να  προσκομιστεί  μέχρι τον  Σεπτέμβρη . 

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή  (  λογαριασμός  ΔΕΗ , ΟΤΕ , ενοικιαστήριο  ή  οτιδήποτε  άλλο  θα  μπορούσε να αποδείξει  τον  τόπο κατοικίας ) .

ε. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου  για την εγγραφή στο Δημοτικό.

    Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

    Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (14 Ιουνίου 2019) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή.


 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2021- 2022

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ        41ου   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Περιλαμβάνει  αλφαβητικά  τις  παρακάτω  οδούς :

Ακροπόλεως    (όλη)

Ακροκορίνθου  (όλη)

Αλεξίου   (όλη)

Αλεξανδρείας ( ζυγοί  αριθμοί  από  36 – 42 )

Εθνομαρτύρων ( μονοί  από  Μεσσήνης ως  Ακροπόλεως)

Αρετής     (όλη)

Ελπίδας  (όλη)

Θανάση  Σκορδαλού ( άνοδος  από  Κνωσού  προς  Παπαναστασίου)

Θέμου  Κορνάρου  (όλη)

Ισότητας   (όλη)

Καρατάρη  Αποστόλη  (όλη)

Κίμωνος  ( μέχρι  την  οδό  Σήφακα ) 

Κορίνθου  (όλη)

Κώστα  Παρθένη  (όλη)

Λεωφόρος  Κνωσού ( από  Αλεξανδρείας  ως  Σκορδαλού )

Μαρουλά  (όλη)

Μελετίου  Πηγά  (όλη)

Μεγάλου  Αλεξάνδρου ( από  135  και  πάνω  τα  μονά  &  από  16  και  πάνω  τα  ζυγά)

Μελωδίας   (όλη)

Μεσσήνης  (όλη)

Μηνά  Γεωργιάδου (από  75  και  πάνω  τα  μονά  &  από  56  και  πάνω  τα  ζυγά  )

Μπουτζαλή  Αναστασίου  (όλη)

Μυκηνών  (όλη)

Μυκωνιάτη  Αθηναγόρα (όλη)

Νεάρχου  Κοκαράκη  (όλη)

Παπαναστασίου  ( όλη  στο τμήμα  κάτω  από  την  Εθνική )

Παρασκευοπούλου    ( από  1 ως  25  &  από  2 ως  24 )

Παρθενίου  Κελαηδή  ( από  1 ως  31  &  από  2 ως  34 )

Παρθενίου  Κελαηδή  ( όλη  από  Μεγ.  Αλεξάνδρου  ως Παρασκευοπούλου )

Πολυξύγκη  (όλη)

Σήφακα  ( όλα  τα  μονά  και  από το  60  και  πάνω τα ζυγά )

Σκλαβοκάμπου ( από  1  ως  57 )

Σουλίας  (όλη)

Σουνίου  (όλη)

Σούτσου ( από Σήφακα  ως  Μελετίου  Πηγά )