25 Οκτωβρίου, 2021

 

Εγγραφή  στο Π.Σ.Δ

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε οδηγίες για την εγγραφή των μαθητών / μαθητριών στο Π.Σ.Δ

Οδηγίες για εγγραφή μαθητών/μαθητριών στο Π.Σ.Δ