Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

25 Οκτωβρίου, 2021

 Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης


 

Στα πλαίσια του προγράμματος του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης» θα βρίσκεται στον χώρο του σχολείου μας κάθε Τρίτη, Επιτροπή  Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) η οποία απαρτίζεται από την κα Λιπαράκη Ελευθερία, Κοινωνική Λειτουργό και την κα Χριστοφοράκη Σταυρούλα, Σχολική Ψυχολόγο.

 

Σκοπός της ΕΔΥ είναι η αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε συνεργασία με τον Διευθυντή/ντρια, τον εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης  και τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.


Στα πλαίσια της αξιολόγησης και υποστήριξης θα πραγματοποιηθούν: παρατήρηση μέσα στην τάξη, ατομικές συναντήσεις με μαθητές, ομαδικές δράσεις σε επίπεδο τάξης, συνεργασία με το προσωπικό του σχολείου και ατομικές συναντήσεις με γονείς μαθητών.

 

Οι γονείς που επιθυμούν επικοινωνία  με την ΕΔΥ για θέματα που αφορούν τους μαθητές του σχολείου παρακαλούμε να απευθύνονται πρώτα στον Διευθυντή ή στον εκπαιδευτικό της τάξης, οι οποίοι θα διαβιβάζουν το αίτημά τους.