Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

09 Ιανουαρίου, 2022

 Υγειονομικό Πρωτόκολλο για την επανέναρξη  των 

σχολείων και τη διεξαγωγή των τεστ Για περισσότερες πληροφορίες και απορίες πατήστε εδώ.