Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

30 Ιουνίου, 2022

 

ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CONNECT

«ΖΩΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ»
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Connect με τίτλο « Ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση», οι μαθητές των Ε1 , ΣΤ1 και ΣΤ2 τμημάτων  του σχολείου

μέσα από διάφορες δράσεις (video, ενημέρωση από επιστήμονα του ΜΦΙΚ)… ευαισθητοποιήθηκαν ενημερώθηκαν και έμαθαν  για τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση. Στη συνέχεια ανέλαβαν δράση και με τη δημιουργία αφίσας προσπάθησαν να  μεταφέρουν τις γνώσεις τους στους μαθητές του σχολείου και στην κοινότητα.