02 Σεπτεμβρίου, 2022Εγγραφή στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου

 Δημοτικού Σχολείου


 

Αγαπητοί γονείς,

Σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά , με υγεία!

Από τη φετινή σχολική χρονιά 2022-23 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στο οποίο έχει ενταχθεί και το σχολείο μας.

Το διευρυμένο Ολοήμερο επεκτείνεται στις 17:30 .

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Ολοήμερου διαμορφώνεται ως εξής:

 

13.15- 13.20 Μετάβαση στην αίθουσα του Ολοήμερου

1η ΖΩΝΗ – ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

13.20 – 14.00        1η διδακτική ώρα  -  Γεύμα, Διατροφική Αγωγή

14.00 - 14.10        Διάλειμμα

 

2η ΖΩΝΗ- ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

14.10 -14.55         2η διδακτική ώρα – Μελέτη προετοιμασία       

1η αποχώρηση

14.55 -15.05        Διάλειμμα

15.05  -15.50   3η διδακτική ώρα – Μελέτη, προετοιμασία 

2η αποχώρηση

15.50-15.55     Διάλειμμα

3η ΖΩΝΗ – ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ 


15.55  -16.40        5η διδακτική ώρα – Σχολικοί μαθητικοί Όμιλοι

16.40-16.45          Διάλειμμα

16.45  -17.30        6η διδακτική ώρα – Σχολικοί μαθητικοί Όμιλοι  

  3η αποχώρηση

 

·          Για τη συγκρότηση και λειτουργία τμήματος του διευρυμένου προγράμματος απαιτείται η εγγραφή τουλάχιστον 10 μαθητών/τριών σε αυτό.

·         Οι μαθητές/τριες που έχουν εγγραφεί στο Ολοήμερο πρόγραμμα διατηρούν την εγγραφή τους σε αυτό καθώς και τη δηλωθείσα στην αρχική αίτηση ώρα αποχώρησης.

 

·         Αν επιθυμείτε, να παρακολουθήσουν τα παιδιά σας το διευρυμένο πρόγραμμα  του Ολοήμερου και να σχολούν στις 17.30 παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη σχετική υπεύθυνη δήλωση και να την προσκομίσετε στο σχολείο ή να μας την αποστείλετε στο mail του σχολείου mail@41dim-irakl.ira.sch.gr  ως τη  Δευτέρα 12/9/2022

 


ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ