Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

24 Ιανουαρίου, 2023

 

ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ  Α΄ ΤΑΞΗΣΟι μικροί μαθητές της Α΄ τάξης έψαλλαν  τα κάλαντα  στους δασκάλους και τους μαθητές του σχολείου.

Οι ήχοι από τα τρίγωνα και οι γλυκές φωνούλες των μικρών παιδιών γέμισαν το γραφείο των δασκάλων και όλους τους χώρους του σχολείου.

 

Και του χρόνου, παιδιά!!!