Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου είναι:  41dimirak@gmail.com