Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Σχολή   Γονέων

                                               Ηράκλειο, 28-1-2013
        
         
      Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του
Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρία για προβληματισμό.

Τα προγράµµατα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:

1.  Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών
2.  Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών ,
3.  Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών
4.  Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
5.  Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, διάρκειας 25 ωρών
6.  Συμβουλευτική γονέων Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών
7.  Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συµµετοχή των εκπαιδευοµένων, σύµφωνα µε τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό µέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωµατικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήµονες.

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης, σε µελλοντικούς γονείς, γονείς ατόµων µε ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τµήµατα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Παρακαλούμε όποιος γονέας ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει τμήμα που θα λειτουργήσει στο σχολείο μας, να συμπληρώσει την επισυναπτόμενη αίτηση και να την επιστρέψει στο σχολείο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2012.

Να υπενθυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς λειτούργησε αντίστοιχο τμήμα στο σχολείο. Η συμμετοχή σας στο περυσινό πρόγραμμα δεν αποκλείει τη φετινή συμμετοχή.
Επίσης θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι τα τµήµατα τίθενται σε λειτουργία µε την εγγραφή τουλάχιστον 18 ατόµων.

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Χατζηγιαννάκη Αργυρώ