26 Φεβρουαρίου, 2013


Εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία


Στο διαδίκτυο υπάρχουν πλέον τα  νέα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία στα οποία είναι ενσωματωμένα βίντεο, χάρτες, οπτικοακουστικό υλικό κλπ. με τη μορφή υπερσυνδέσεων.


Αναλυτικά, εμπλουτισμένα ηλεκτρονικά βιβλία είναι ως τώρα:

  •  Γ΄ τάξη
Mελέτη Περιβάλλοντος Γ'τάξη:

  •  Δ΄ τάξη
Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄τάξη: http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D108/558/3662,15879/unit=1757


  •  Ε΄ τάξη
Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού: 
  • ΣΤ΄ τάξη
Φυσική ΣΤ΄ Δημοτικού: http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL101/560/3669,15928/unit=115

Γλώσσα ΣΤ΄τάξης:

Γεωγραφία ΣΤ΄: 

Θρησκευτικά ΣΤ' Δημοτικού: