Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015


Εκπαιδευτική επίσκεψη της Β’ Τάξης
στο Ιστορικό Μουσείο ΗρακλείουΤην Τετάρτη 21-1-2015 τα παιδιά της Β’ τάξης μαζί με τη δασκάλα τους επισκέφθηκαν το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μουσείου και παρακολούθησαν το Πρόγραμμα 
<<Ο κύκλος του ψωμιού>>. 

Η παρακολούθηση του προγράμματος έγινε στα πλαίσια των μαθημάτων Μελέτης Περιβάλλοντος και Ευέλικτης ζώνης με θέμα <<Υγιεινή διατροφή>>.

Επιδίωξη του προγράμματος ήταν αφενός η βιωματική γνωριμία των παιδιών με το Λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης και αφετέρου η επαφή και γνωριμία με την Ιστορία της Τέχνης και το πώς απεικονίστηκαν, μέσω κυρίως της ζωγραφικής, οι διαδικασίες παραγωγής του ψωμιού. 


Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με διαδραστικό, μουσικοκινητικό παιχνίδι και εκπαιδευτική προβολή.


Τα παιδιά επισκέφτηκαν το Κρητικό σπίτι που έχει ανασυσταθεί στο Ιστορικό Μουσείο και ανακάλυψαν μέσα σε αυτό πρώτες ύλες και εργαλεία για την παραγωγή ψωμιού.