Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

25 Φεβρουαρίου, 2016

Τα Αποθηκευτικά Μέσα

Οι μαθητές του ΣΤ1 και του ΣΤ2 διδάχτηκαν στο μάθημα της Πληροφορικής τα κυριότερα μέσα αποθήκευσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα και σχεδίασαν στο LibreOffice Draw τον δικό τους εννοιολογικό χάρτη.
Μέσα Αποθήκευσης Δεδομένων - ΣΤ1Μέσα Αποθήκευσης Δεδομένων - ΣΤ2