Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων 
του 41ου Δημοτικού Σχολείου σας εύχονται