Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

09 Ιουνίου, 2013ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                                                     
     Στην Α΄ τάξη εγγράφονται υποχρεωτικά όσοι μαθητές συμπληρώνουν  μέχρι την 31/12/2013   το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας τους,  δηλαδή έχουν γεννηθεί  το έτος 2007. 

     Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:

1.    Πιστοποιητικό γέννησης  από το Δήμο ή την Κοινότητα στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο  υποψήφιος μαθητής, που έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο.
2.     Το βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου εγγράφου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3.    Πιστοποιητικό οδοντολογικής  εξέτασης.
4.    Πιστοποιητικό καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης.
5.    Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
6.    Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (ΔΕΗ-ΟΤΕ).

     Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου.

Σημείωση: Εκτός από τις παραπάνω αναφερόμενες ιατρικές εξετάσεις θα πρέπει να συμπληρωθεί από Παιδίατρο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή, ώστε να εξασφαλιστεί η καλή υγεία των παιδιών και η συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Το δελτίο θα σας χορηγηθεί από το σχολείο.


                                              Η Δ/ντρια του 41ου  Δημοτικού Σχολείου
                                              
                                                      Χατζηγιαννάκη Αργυρώ