22 Μαρτίου, 2017


41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                                                  Ηράκλειο, 17-3-2017
        ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
     2810236861 

A) ΕΛΕΓΧΟΙ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Την  Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 11.00 ως 13.15 οι εκπαιδευτικοί όλων των τάξεων του Σχολείου θα σας ενημερώσουν για την πρόοδο των παιδιών σας και θα δοθούν οι έλεγχοι.  
Οι έλεγχοι θα δίνονται μόνο στους γονείς και όχι στους μαθητές. Κανένας έλεγχος δε θα δοθεί πριν την προκαθορισμένη ώρα. Σε περίπτωση που κάποιος γονέας δεν μπορεί να έρθει στο σχολείο την ημέρα εκείνη, παρακαλώ, να συνεννοηθεί με τον εκπαιδευτικό του τμήματος για την ημέρα και ώρα που θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ενημέρωση και να δοθεί ο έλεγχος σε μεταγενέστερο χρόνο.
  Την ώρα της ενημέρωσης τα παιδιά θα παραμείνουν στο χώρο του Σχολείου υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικών. Όποιος γονέας ενημερώνεται μπορεί να αποχωρεί μαζί με το παιδί του.
Τα παιδιά που οι γονείς τους δεν θα μπορέσουν να έρθουν στο σχολείο θα σχολάσουν στις 13.15. Το Ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου θα λειτουργήσει κανονικά.

Η Διευθύντρια του Σχολείου
Χατζηγιαννάκη Αργυρώ