Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

15 Απριλίου, 2017

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων 
του 41ου Δημοτικού Σχολείου σας εύχονται