08 Μαΐου, 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Οι γονείς που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο Πειραματικό Γυμνάσιο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ https://www.iep.edu.gr/pps/, στην οποία θα δηλώσουν το Πειραματικό Γυμνάσιο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 28 Απριλίου έως και 19 Μαΐου 2017.


 Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Η κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 στις 10:00 πμ, στο χώρο του σχολείου και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.
Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή των μαθητών/τριών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών/τρι- ών στις ειδικές κληρώσεις του 20%, θα κατατεθούν από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.
 Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν σε Πειραματικό Γυμνάσιο, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο σε ένα Πειραματικό Σχολείο για κάθε σχολικό έτος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου 2810 260663 (ώρες λειτουργίας του σχολείου).

Η Διευθύντρια του Σχολείου
Χατζηγιαννάκη Αργυρώ