Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

05 Μαΐου, 2017


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ         
     ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


   
Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται για το σχολικό έτος 2017-2018, υποχρεωτικά,  όσοι μαθητές /τριες γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011.
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 2 έως 19 Μαΐου 2017
     Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:1.     Το βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου εγγράφου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
2.    Το Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο  από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα υγείας,  το οποίο θα παραλάβετε  από το Δημοτικό Σχολείο και θα το προσκομίσετε συμπληρωμένο το αργότερο το Σεπτέμβριο με την έναρξη των μαθημάτων.
3.    Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
4.    Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός της ΔΕΗ με όνομα παρόχου το ονοματεπώνυμο του γονέα του μαθητή).

          
Επισημαίνουμε ότι:

Το Πιστοποιητικό γέννησης που επίσης απαιτείται για την εγγραφή, θα αναζητηθεί από το σχολείο μετά από υπεύθυνη δήλωση που θα υποβάλει ο γονέας με τα ακριβή στοιχεία του/της μαθητή/τριας. Σε περίπτωση προβλήματος θα ζητηθεί αργότερα από τους γονείς.
    

                                              Η Δ/ντρια του 41ου  Δημοτικού Σχολείου
                                                        
                                                       Χατζηγιαννάκη Αργυρώ