28 Δεκεμβρίου, 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
Η Κυκλοφοριακή Αγωγή είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας και πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη  σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ωριμότητα, καθώς σκοπός της είναι να κάνει τους ανθρώπους απόλυτα γνώστες των κανόνων της, προκειμένου να προστατεύονται κατά την παρουσία τους στους δρόμους.

Η Κυκλοφοριακή Αγωγή είναι ένα αξιοσημείωτο πρόγραμμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό το σχολείο μας διοργάνωσε την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 μια εκπαιδευτική επίσκεψη στην έκθεση της τροχαίας Ηρακλείου στην οποία συμμετείχαν οι μαθητές της Γ’, Δ’, και Ε΄τάξης με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών τους Λυπάκη Μαρίας, Μακρογιαννάκη Ελένης, Μιχαλάκη Ανθούλας, Νέστορα Ελένης και Συσμανίδη Ευαγγελίας.

Στόχος της έκθεσης ήταν να ευαισθητοποιηθούν σε διάφορα θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και να μάθουν να κυκλοφορούν με ασφάλεια ως πεζοί αλλά και ως μελλοντικοί οδηγοί, να κατανοήσουν τα σήματα οδικής κυκλοφορίας και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο δρόμο, έτσι ώστε να οδηγούν με ασφάλεια το ποδήλατό τους και να μάθουν να παίρνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις, όταν μετακινούνται με τα μέσα μεταφοράς, κανόνες ιδιαίτερα χρήσιμοι για το μέλλον τους.Ήταν μια αξιόλογη έκθεση, η οποία υλοποιήθηκε με πολύ μεγάλη φροντίδα και αγάπη από τους υπεύθυνους ανθρώπους της Τροχαίας, που καθημερινά στους δρόμους δίνουν τη δική τους μάχη προκειμένου να μας προστατέψουν.