Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

14 Μαΐου, 202041° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ      
                                                                                                   14/05/202
                Τηλ. 2810236861 
Ιστοσελίδα: 41dimotikoher.blogspot.gr 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ 
Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές μαθητών, οι οποίοι θα φοιτήσουν στην Α ́ τάξη το σχολικό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιούνται από 15 έως και 29 Μαΐου 2020. 
Στο Δημοτικό Σχολείο εγγράφονται φέτος, τα παιδιά που έχουν γεννηθείς από  01/01/2014     έως 31/12/ 2014. 
Οι εγγραφές όλων των παιδιών θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του Σχολείου, μετά από  τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλέφωνο 2810236861, καθημερινά από 9:00' έως 13.00'. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (8 άρθρ. 7 του ΠΔ 79/2017)

1.Πιστοποιητικό γέννησης * (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
2.Βιβλιάριο υγείας (στο  οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα απαραίτητα εμβόλια –Υποχρεωτική 
   προσκόμιση από το γονέα) 
          3.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ** 
           4.Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας) 
           5.Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου* * *.

1*Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της 
χώρας  δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά 
 αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του
  ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016) 
        3** Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), θα πρέπει να επιστραφεί στο  σχολείο-   υπογεγραμμένο από Γιατρό με το άνοιγμα της νέας Σχολικής Χρονιάς  2020-2021. 
5* * *. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει 
    «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της
    μαθητή/τριας για την εγγραφή του στο δημοτικό. 
Επισημαίνεται ότι, οι εγγραφές θα γίνονται με την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/coνid-19-odigies-gia-ti chrisi-maskas-apo-to-koino/). Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων, 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
41ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Περιλαμβάνει αλφαβητικά τις παρακάτω οδούς: 
Ακροπόλεως (όλη)
Ακροκορίνθου (όλη)
Αλεξίου (όλη)
Αλεξανδρείας (ζυγοί αριθμοί από 36 - 42).
Εθνομαρτύρων (μονοί από Μεσσήνης ως Ακροπόλεως)
Αρετής(όλη)
Ελπίδας (όλη)
Θανάση Σκορδαλού (άνοδος από Κνωσού προς Παπαναστασίου)
Θέμου Κορνάρου (όλη)
 Ισότητας (όλη)
 Καρατάρη Αποστόλη (όλη)
Κίμωνος (μέχρι την οδό Κορίνθου )
Σήφακα)(όλη)
Κώστα Παρθένη(όλη)
Λεωφόρος Κνωσού( από Αλεξανδρείαςως Σκορδαλού )
Μαρουλά (όλη)
Μελετίου Πηγά (όλη)
Μεγάλου Αλεξάνδρου (από 135 και πάνωτα μονά & από 16 και πάνω τα ζυγά)

Μελωδίας (όλη)
Μεσσήνης (όλη)
Μηνά Γεωργιάδου (από 75 και πάνω τα μονά & από56 και πάνω τα ζυγά )

Μπουτζαλή Αναστασίου (όλη)
 Μυκηνών (όλη)
 Μυκωνιάτη Αθηναγόρα (όλη)

 Νεάρχου Κοκαράκη (όλη)
 Παπαναστασίου (όλη στο τμήμα κάτω απότην Εθνική)
Παρασκευοπούλου (από  1 ως 25 & από 2 ως 24).
Παρθενίου Κελαηδή(από 1 ως 31 & από2 ως 34 )
 Παρθενίου Κελαηδή (όλη από Μεγ. Αλεξάνδρου ως Παρασκευοπούλου)
 Πολυξύγκη (όλη)
 Σήφακα ( όλα τα μονά).

 Σκλαβοκάμπου (από 1 ως 57 )
 Σουλίας (όλη)
Σουνίου (όλη)
Σούτσου (από Σήφακα ως Μελετίου Πηγά).