Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

26 Σεπτεμβρίου, 2020

 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι:


     Το Ολοήμερο πρόγραμμα θα ξεκινήσει κανονικά τη Δευτέρα  28 Σεπτεμβρίου 2020 αφού  τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός για το τμήμα της Α΄ τάξης.


Οι μαθητές της Πρωινής Ζώνης θα μπορούν να έρχονται από  07:00 μέχρι 7:30.


Οι μαθητές  για το Ολοήμερο πρέπει να έχουν μαζί τους:

  • Ένα ισοθερμικό τσαντάκι κι ένα ισοθερμικό μπολ για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του φαγητού (Το φαγητό των μαθητών λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών δε θα μπαίνει στο ψυγείο ούτε θα ζεσταίνεται).

         Μπορείτε να βάζετε και μία παγοκύστη αν θεωρείτε ότι χρειάζεται για τη διατήρηση της ψύξης.

         Στο τσαντάκι  να είναι γραμμένο με ανεξίτηλο μαρκαδόρο το όνομα, το   επώνυμο και η τάξη               του παιδιού.

  •  Ένα πετσετάκι για την τοποθέτηση του μπολ πάνω στο θρανίο.Το φαγητό πρέπει να είναι στεγνό. Όχι σάλτσες. Όχι σούπες.
  • Μία μάσκα καθαρή  για το Ολοήμερο (στο τσαντάκι της μέσης)
  • Αρκετό νερό.
  • Δε φέρνουμε παιχνίδια από το σπίτι.


Παρακαλώ, να υπάρχει συνέπεια στην ώρα αποχώρησης των μαθητών. Κάθε καθυστέρηση δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.


Η  ώρα αποχώρησης που έχει δηλωθεί να τηρείται αυστηρά.


Σε περίπτωση διακοπής φοίτησης στο Ολοήμερο πρόγραμμα ο γονέας να ενημερώνει το σχολείο.


Φέτος, λόγω της κατάστασης, οι απουσίες απ’ το Ολοήμερο θα πρέπει να γίνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις.


Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία!