Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

24 Φεβρουαρίου, 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ  Α΄ ΤΑΞΗΣ


41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                           24/02/2022     

Τηλ. 2810236861  

e-mail : mail@41dim-irakl.ira.sch.gr

 

Αγαπητοί  Γονείς , σας  κάνουμε γνωστά τα παρακάτω: 


Οι  εγγραφές  στην  Πρώτη  (Α΄)  τάξη  για το σχολικό έτος  2022- 2023, θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 μέχρι και την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022


Στην  Πρώτη  (Α΄) τάξη  εγγράφονται  οι  μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως  31-12-2016 .


Ημέρες & Ώρες  Εγγραφών: 

Καθημερινά   από 08:00  μέχρι  12:00  κατόπιν τηλεφωνικών ραντεβού  στο τηλέφωνο    2810 236861  

                                      

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1Το  Βιβλιάριο Υγείας του μαθητή/της μαθήτριας (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.


2Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του /της μαθητή/τριας  (  λογαριασμός  ΔΕΗ , ΟΤΕ με όνομα παρόχου  το ονοματεπώνυμο γονέα-κηδεμόνα του /της μαθητή/τριας, έντυπο Ε1 ή ενοικιαστήριο ).


3Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου  για την εγγραφή στο Δημοτικό.

 Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2022) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή.


4. Αίτηση Γονέα- Κηδεμόνα για την εγγραφή.


5Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  (Α.Δ.Υ.Μ.) Θα το προσκομίσετε συμπληρωμένο μέχρι  τον Σεπτέμβριο. 


6Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας  δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους  γονείς , αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού  Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ .


7. Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης του δεύτερου γονέα για την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο.


Οι αλλοδαποί μαθητές μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης. - μεταφρασμένη- καθώς και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.


Όσοι γονείς επιθυμούν να εγγραφούν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου, θα συμπληρώσουν και θα υπογράψουν  σχετική αίτηση-δήλωση. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά.


 Επισημαίνεται ότι, οι εγγραφές θα γίνονται με την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων.  


Οι πλήρως εμβολιασμένοι καθώς και οι νοσήσαντες  γονείς (με πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ) θα προσέλθουν με αρνητικό self test  ενώ οι  ανεμβολίαστοι γονείς με αρνητικό rapid test. Και τα δύο θα δηλωθούν στην πλατφόρμα edupass ως επισκέπτες στο Σχολείο.


Παρακάτω θα  βρείτε όλα τα έγγραφα  που απαιτείται να συμπληρώσετε  για  την εγγραφή του παιδιού σας στην Α΄τάξη (σε περίπτωση που δεν μπορείτε να τα εκτυπώσετε θα τα πάρετε  από το σχολείο).


ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΟΝΕΑ


Για να δείτε  αν ανήκετε στη σχολική περιφέρεια του 41ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου πατήστε εδώ.

                                                                                         Η Αν/τρια Δ/ντρια του Σχολείου

                                                                                            

                                                                                                      Καφετζάκη Ζαμπία