Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

18 Απριλίου, 2022

 

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου 

των Καλλιτεχνικών Σχολείων

για το σχολικό έτος 2022-2023

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με την εισαγωγή στην Α΄ τάξη Γυμνασιόυ των Καλλιτεχνικάν Σχολείων

https://drive.google.com/file/d/1RvXdK9qn3vCKsR50mO5ScF7TJBIBpE6r/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1_pY-SfzaUq-u-uDOMP--ol8iaHAIvigY/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1jeVXPn3K7RXCp6EiSMV38vxdBvNBgvBF/view?usp=sharing