Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013Μελετώντας τα φυτά του τόπου μας

Μελετώντας τα φυτά του τόπου μας οι μικροί μαθητές περιηγήθηκαν στον κήπο του σχολείου , όπου παρατήρησαν , ακούμπησαν και μύρισαν τα φυτά. 

Στη συνέχεια, στηριζόμενοι στις παρατηρήσεις τους, ταξινόμησαν τα φυτά σε δέντρα , θάμνους και πόες. Η ταξινόμηση έγινε πρώτα προφορικά και έπειτα στον υπολογιστή με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης kidspiration. 

Οι μικροί μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό για την όλη εκπαιδευτική διαδικασία και ευχαριστήθηκαν πολύ τις εργασίες που έγιναν στον υπολογιστή.